Καλάθι:

Άδειο - 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

 

 

ΠΡΟΣ: Bakalis.gr Μαρίας Χατζηκυριάκου 156, Πειραιάς, 185 39.

Τηλέφωνο:210-4532802

Εγώ, ο(η) υπογράφων (-ουσα)_____________________________________του _______________,κάτοικος________________________________,

τηλέφωνο______________email___________________

δηλώνω ότι με την παρούσα υπαναχωρώ από τη σύμβαση μου πώλησης των ακόλουθων αγαθών _______________

που παραγγέλθηκαν στις____________ και παρελήφθησαν στις..........

Ημερομηνία: ….../ ……/ 20.…

Ο (Η) Δηλών (ούσα ) και Υπαναχωρών (-ούσα)

___________________

(Υπογραφή)